Elämä elämänhallinta Haasteet Hyvinvointi Muutos Ulkonäkö vanhemmuus

Ikäkriiseistä

Mitä vanhemmaksi tulen, sitä enemmän alkaa oma ikä mietityttämään. Eniten tämä ikääntyminen  tuntuu nimenomaan jaksamisessa. Toisaalta jotkut ihmiset odottavat tietyn ikäiseltä ihmiseltä jonkinlaisia saavutuksia. Nämä ensimmäiset saavutukset eivät ole kovin haasteellisia. Tällaisia ovat koulusta valmistautuminen ja työpaikan saaminen.  Ehkä lisää muiden asettamia  vaatimuksia ovat seurustelu, naimisiin meno ja lasten saaminen. Mutta eikö tärkeintä joka tapauksessa […]

Elämä elämänhallinta Haasteet Harrastukset Hyvinvointi

Nettiriippuvuudesta

Nykyään moni lapsi tai nuori voi olla liian riippuvainen liian pitkäaikaisesta ajanvietosta netin tai muun sosiaalisen median sovellusten keskuudessa. Nuorelta voi jäädä pahimmassa tapauksessa muu sosiaalinen elämä ja liikunta liian vähäiseksi. Erilaiset pelit ja muut sovellukset ovat niin koukuttavia, että vapaa-ajallaan lapsi tai nuori ei ehdi harrastaa muuta kuin tätä istumista ruudun edessä. Jokaisella nuorella […]

Elämä elämänhallinta Haasteet Hyvinvointi

Kuulutko joukkoon

Meillä jokaisella on sisäänrakennettu tarve kuulua johonkin joukkoon, yhteisöön, ainakin esimerkiksi perheeseen. Sanotaan, että esimerkiksi tähteläisillä on taipumus tuntea itsensä ulkopuoliseksi joukossa kuin joukossa. Tähteläisellä tarkoitetaan, että henkilöllä olisi mahdollisesti menneitä elämiä joillakin toisilla planeetoilla. Itse koen melko usein tätä ulkopuolisuuden tunnetta. Vaikka olenkin jo vahvasti keski-ikäinen perheenäiti, tämä tunne etten kuulu joukkoon, sivaltaa mieleen […]

Henkisyys Hyvinvointi intuitio Työ

Mitä on hiljainen tieto

Oletko koskaan kuullut niin sanotusta hiljaisesta tiedosta? Tämä tieto on sellaista, mistä ei julkisesti puhuta eikä siitä kerrota missään oppikirjoissa. Se on ajan ja kokemuksen karttuessa kertynyt tieto, mikä tulee esille esimerkiksi intuitiota käytettäessä erilaisissa tilanteissa. Emme useinkaan muista miten tämä tieto on meille kertynyt, mutta se tulee automaattisesti esille eri tilanteissa kun toimimme vaistomme […]

Elämä Haasteet Hyvinvointi

Kuka on vastuussa

Mitä mieltä sinä olet, kuka on vastuussa siitä, ryhtyykö lapsi käyttämään päihteitä vai ei. Vanhemmat luovat perustan lapsen elämälle, mutta kaikki johtuu nuoresta itsestään loppujen lopuksi. Mihin lapsi haluaa ja mihin hän tähtää elämässään. Myös lapsen kaveripiiri on erittäin tärkeä. Onko siellä sellaisia nuoria, jotka käyttävät päihteitä. Lintsaavatko he koulusta ja notkuvat illat kaupungilla, vaikka […]

Elämä Haasteet Hyvinvointi vanhemmuus

Kestävät perusteet

Jos nuori on kasvanut niin sanotussa turvattomassa ympäristössä, eikä hänelle ole asetettu riittävästi rajoja, hän todennäköisesti tulee kokeilemaan päihteitä heti kun on siihen mahdollisuus. Jos lasta ei ole kuunneltu tarpeeksi eikä arvostettu hänen mielipiteitään, hän tulee erkanemaan vanhemmistaan ennemmin tai myöhemmin. Lisäksi tämä käsitys hänestä itsestään voi siirtyä työelämään, eikä hän kykene koskaan arvostamaan ja […]

Elämä Haasteet Hyvinvointi Lapset vanhemmuus

Vuorovaikutussuhteen tärkeydestä

Lapsen kasvatuksessa on myös tärkeää kuunnella lasta päivittäin ja tehdä hänen kanssaan erilaisia asioita. Tämäkin synnyttää luottamusta lapseen ja parantaa vanhempien ja lasten välistä vuorovaikutussuhdetta. Jos isä ja äiti juovat joka viikonloppu, lapsikin omaksuu asenteen alkoholin käytön normaaliudesta. Itse en ole paria siideriä enempää lasten paikalla ollessa juonut ja silloinkin sain kuulla että aloin puhua […]

Elämä Haasteet Hyvinvointi vanhemmuus

Kasvatuksesta

Osallistuin lapseni harrastuksen varainkeruussa eräänlaiseen workshoppiin eli tiimityöhön, missä kehiteltiin ideoita siihen,  miten voisimme turvata lastemme kehitystä ja kasvua hyvinvoivaksi aikuiseksi. Tulimme siihen lopputulokseen, että päihteiden saaminen nykyään on aivan liian helppoa tämän hetken nuorisolle, varsinkin kun peilaamme 1980 – tai 1990 -lukuihin. Joku tietää aina jonkin keinon, mistä alkoholia tai pillereitä saa. Sosiaalinen media […]