Elämä elämänhallinta Haasteet Hyvinvointi Muutos Ulkonäkö vanhemmuus

Ikäkriiseistä

Mitä vanhemmaksi tulen, sitä enemmän alkaa oma ikä mietityttämään. Eniten tämä ikääntyminen  tuntuu nimenomaan jaksamisessa. Toisaalta jotkut ihmiset odottavat tietyn ikäiseltä ihmiseltä jonkinlaisia saavutuksia. Nämä ensimmäiset saavutukset eivät ole kovin haasteellisia. Tällaisia ovat koulusta valmistautuminen ja työpaikan saaminen.  Ehkä lisää muiden asettamia  vaatimuksia ovat seurustelu, naimisiin meno ja lasten saaminen. Mutta eikö tärkeintä joka tapauksessa […]

Elämä Haasteet Hyvinvointi vanhemmuus

Kestävät perusteet

Jos nuori on kasvanut niin sanotussa turvattomassa ympäristössä, eikä hänelle ole asetettu riittävästi rajoja, hän todennäköisesti tulee kokeilemaan päihteitä heti kun on siihen mahdollisuus. Jos lasta ei ole kuunneltu tarpeeksi eikä arvostettu hänen mielipiteitään, hän tulee erkanemaan vanhemmistaan ennemmin tai myöhemmin. Lisäksi tämä käsitys hänestä itsestään voi siirtyä työelämään, eikä hän kykene koskaan arvostamaan ja […]

Elämä Haasteet Hyvinvointi Lapset vanhemmuus

Vuorovaikutussuhteen tärkeydestä

Lapsen kasvatuksessa on myös tärkeää kuunnella lasta päivittäin ja tehdä hänen kanssaan erilaisia asioita. Tämäkin synnyttää luottamusta lapseen ja parantaa vanhempien ja lasten välistä vuorovaikutussuhdetta. Jos isä ja äiti juovat joka viikonloppu, lapsikin omaksuu asenteen alkoholin käytön normaaliudesta. Itse en ole paria siideriä enempää lasten paikalla ollessa juonut ja silloinkin sain kuulla että aloin puhua […]

Elämä Haasteet Hyvinvointi vanhemmuus

Kasvatuksesta

Osallistuin lapseni harrastuksen varainkeruussa eräänlaiseen workshoppiin eli tiimityöhön, missä kehiteltiin ideoita siihen,  miten voisimme turvata lastemme kehitystä ja kasvua hyvinvoivaksi aikuiseksi. Tulimme siihen lopputulokseen, että päihteiden saaminen nykyään on aivan liian helppoa tämän hetken nuorisolle, varsinkin kun peilaamme 1980 – tai 1990 -lukuihin. Joku tietää aina jonkin keinon, mistä alkoholia tai pillereitä saa. Sosiaalinen media […]

Hyvinvointi Lapset Muutos Onni Tunteet vanhemmuus

Miksi parisuhde muuttuu

Moni neuvoo parisuhteen laimetessa pariskuntaa muistelemaan suhteen alkuaikoja. Mihin he aikoinaan rakastuivat toisissaan? Mitä he tekivät suhteensa alkuaikoina yhdessä, mikä tilanteessa on muuttunut niin olennaisesti etteivät he enää haluaisi olla yhdessä ja jakaa elämäänsä. Elämä muuttaa ihmisiä. Sairaudet tulevat yleensä täysin kutsumatta kylään ja ne voivat muuttaa sairastuneen ihmisen persoonallisuutta. Raskaudet ja pikkulapsiaika koettelevat varsinkin […]

Elämä Haasteet Mielenterveys vanhemmuus

Hylkäämiskokemuksesta

Jos vanhempi, isä tai äiti hylkäävät lapsensa, se on lapselle kaikkein pahin mahdollinen psyykkinen kokemus. Hän voi miettiä koko ikänsä, miksi juuri hänelle kävi näin, ehkä hän voi syyllistää itseäänkin, vaikka olisikin tapahtuneeseen asiaan  täysin syytön. Tämä asia aiheuttaa ihmiselle lähtemättömän jäljen mieleen, pitkäkestoisen trauman. Pahimmissa tapauksissa lapsi tai nuori voi elää useassa eri sijaisperheessä […]

Elämä Haasteet Lapset Tunteet vanhemmuus

Tunteiden käsittelystä

Nuorelle voi aiheutua erilaista ahdistusta ja syyllisyyden tunnetta, jos heidän kasvatuksensa on rajatonta.  He voivat olla myös huolissaan ja tuntea olevansa turvattomia, jos vanhemmat eivät kanna heistä riittävästi vastuuta. Jos rajoja ei ole riittävästi, lapsi ei opi tunnistamaan kunnolla omia rajojaan ja tarpeitaan. Vanhempien olisi myös hyvä käsitellä lastensa erilaisia tunteita.  Heidän tulisi vastaanottaa heidän […]

Elämä Haasteet vanhemmuus

Nuorten rajoista

Jos lapsella ei ole rajoja, kuten kotiintuloajat, se voi asettaa nuoren tahtomattaan erilaisiin vaaratilanteisiin. Voit kuvitella, että jos nuori on myöhään viikonloppuisin ulkona kaupungilla, melkein mitä vain voi tapahtua, jos hänellä ei ole tarpeeksi tietoa mahdollisista ikävistä asioista  ja tilanteista. Yhteiskunta on muuttunut radikaalisti. Kaduilla liikkuu alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden kanssa tekemisissä olevia ihmisiä.  He […]

Elämä Lapset vanhemmuus

Vanhempien rooleista

Läheiset suhteet vanhempien ja lapsien välillä tekevät tämän suhteen huomattavasti läheisemmäksi ja tunneherkäksi kuin suhteen ollessa etäinen ja autoritäärinen. Kun lapsen ja vanhempien välit ovat jääneet etäisiksi, lapsen tullessa isäksi tai äidiksi hänellä voi olla vaikeuksia ottaa vastuuntuntoisen vanhemman rooli. Henkilöllä voi olla vaikeuksia hahmottaa, missä määrin lapsi tarvitsee tukea elämässään ja yleisessä päätöksenteossaan. Jos […]

Elämä Haasteet vanhemmuus

Kaverivanhemmuudesta

Jos olet itse joutunut kärsimään liiasta vastuunotosta jo nuorena, voit olla taipuvainen olemaan itse niin sanottu kaverivanhempi. Olet mahdollisesti kokenut oman lapsuutesi liian kontrolloiduksi ja tullut autoritääriseksi kohdelluksi, haluat tarjota omille lapsillesi ihan jotain muuta. Vanhemman liika väsymys tai suoranainen uupumus voi myös aiheuttaa sen, ettei vanhempi jaksa asettaa voimakastahtoiselle lapselle riittävästi rajoja esimerkiksi puhelimen […]