Elämä Haasteet Hyvinvointi vanhemmuus

Kasvatuksesta

Osallistuin lapseni harrastuksen varainkeruussa eräänlaiseen workshoppiin eli tiimityöhön, missä kehiteltiin ideoita siihen,  miten voisimme turvata lastemme kehitystä ja kasvua hyvinvoivaksi aikuiseksi.

Tulimme siihen lopputulokseen, että päihteiden saaminen nykyään on aivan liian helppoa tämän hetken nuorisolle, varsinkin kun peilaamme 1980 – tai 1990 -lukuihin. Joku tietää aina jonkin keinon, mistä alkoholia tai pillereitä saa. Sosiaalinen media ja internet tarjoavat tähän aivan liikaa mahdollisuuksia.

Miten pystymme kasvattamaan lapsistamme niin sanottuja kunnollisia kansalaisia? Itse olen ollut kummankin lapseni kanssa kaksi vuotta kotona, koska he ovat vain kerran niin pieniä. Tänä aikana tulisi pystyä rakentamaan terve ja luottamuksellinen ihmissuhde kasvavan lapsen kanssa. Tietysti ymmärrän, ettei kaikilla ole tähän mahdollisuuksia, mutta jos vain itse suinkin pystyt tähän, jää kotiin lapsen kanssa.

Soittelemisiin, Vivian, 246.