Aseet Haasteet Hyvinvointi

Militarismista

Voiko kotona olevasta aseesta syntyä ihan hallituskysymys kotioloissa? Eli jos nainen sanoo, että valitse, joko  minä tai ase. Katsomassani elokuvassa nainen pääsi eroon sekä miehestä että aseesta.

Suomessa on tiukennettu aselainsäädäntöä niin, että aseita on säilytettävä lukkojen takana asekaapissa.  Myös aselupia on tiukennettu surullisen kuuluisien kouluampumisien vuoksi.

Suomessa on aiemmin tapahtunut vuosittain useita ikäviä nnettomuuksia aseiden kanssa. Ladattu ase on voitu jättää niin esille, että lapset ovat sen löytäneet ikävin jälkiseuraamuksin.  Myöskään metsästys ei ole vaaratonta, usein tapahtuu metsästysonnettomuuksiakin ja harhalaukauksia.

Itselläni on suhteellisen neutraali asenne aseisiin, itsehän en osaa niitä edes käyttää. Tietenkin tahodon ettei aselupia anneta psyykkisesti tasapainottomille henkilöille enkä ole tosiaan mikään metsästysintoilijakaan.

Serena, 246.